2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-8. Spojka šesti jednoúsekových pedionů, červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

spojka jednoúsekových pinakoidů

Spojka šesti jednoúsekových pedionů a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži, není přítomen žádný prvek symetrie.