2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-80. Dihexagonální pyramida horní {hk-il} je dvanáctiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem dolním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dihexagonální pyramida horní {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie, ve které se protíná šest vertikálních rovin symetrie, tři v osních a tři v meziosních směrech.

Schematický stereogram dihexagonální pyramidy horní {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.