2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-82. Hexagonální prvořadá pyramida (protopyramida) horní {h0-hl} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem dolním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální protopyramida horní {h0-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie, ve které se protíná šest vertikálních rovin symetrie, tři v osních a tři v meziosních směrech.

Schematický stereogram hexagonální protopyramidy horní {h0-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Prvořadé postavení je plochou k pozorovateli.