2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-85. Hexagonální druhořadá pyramida (deuteropyramida) dolní {hh-2h-l} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s pedionem horním {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Uspořádání prvků symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-84.