2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-86. Hexagonální třetiřadá dipyramida (tritodipyramida) pravá {hk-il} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální tritodipyramida pravá {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální (pasná) rovina symetrie.

Schematický stereogram hexagonální tritodipyramidy pravé {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Třetiřadé postavení je mezi prvořadou a druhořadou orientací, lze jej určit na vhodné spojce.