2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-87. Hexagonální třetiřadá dipyramida (tritodipyramida) levá {i-k-hl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální tritodipyramida levá {i-k-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální (pasná) rovina symetrie.

Schematický stereogram hexagonální tritodipyramidy levé {i-k-hl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Třetiřadé postavení je mezi prvořadou a druhořadou orientací, lze jej určit na vhodné spojce.