2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-88. Hexagonální třetiřadé prizma (tritoprizma) pravé {hk-i0} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Modře jsou označeny plochy v přední části krystalu, červeně plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální tritoprizma pravé {hk-i0} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální (pasná) rovina symetrie.

Schematický stereogram hexagonálního tritoprizmatu pravého {hk-i0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Třetiřadé postavení je mezi prvořadou a druhořadou orientací, lze jej určit na vhodné spojce.