2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-9. Krystalografický osní kříž monoklinické soustavy je tvořen třemi různocennými osami a, b, c, které svírají pravý úhel kromě úhlu mezi osami a-c, ten je vždy větší než 90°.

osní kříž monoklinické soustavy