2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-90. Hexagonální trapezoedr levý {kh-il} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální trapezoedr levý {kh-il} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni šest kolmých pasných dvojčetných rotačních os symetrie v osních a meziosních směrech.

Schematický stereogram hexagonálního trapezoedru levého {kh-il} . Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Dobře je patrné mírné pootočení horní poloviny vůči dolní polovině krystalu.