2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-91. Hexagonální trapezoedr pravý {hk-il} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální trapezoedr pravý {hk-il} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni šest kolmých pasných dvojčetných rotačních os symetrie v osních a meziosních směrech.

Schematický stereogram hexagonálního trapezoedru pravého {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Dobře je patrné mírné pootočení horní poloviny vůči dolní polovině krystalu.