2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-92. Hexagonální třetiřadá pyramida (tritopyramida) pravá horní {hk-il} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s dolním pedionem {000-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální tritopyramida pravá horní {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze vertikální šestičetná rotační osa symetrie.

Schematický stereogram hexagonální tritopyramidy pravé horní {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky. Dobře je patrné mírné pootočení do třetiřadého postavení.