2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-95. Hexagonální třetiřadá pyramida (tritopyramida) levá dolní {i-k-h-l} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce se horním pedionem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Uspořádání prvků symetrie a stereogram jsou podobné jako na obrázku 24-94.