2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-96. Orientace hexagonlního třetiřadého postavení pravého (značeno pIII) a levého (značeno l´III). Výchozy pasných os jsou vyznačeny symboly, prvořadý hexagonální řez je vyznačen čerchovanou linií. Podle Lukáče (1968).