2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-97. Řezy s ditrigonální symetrií v poloze pozitivní a negativní. Střídání tupých a ostrých úhlů mezi plochami je zde více zřetelné než u ditetragonálního nebo dihexagonlního řezu. Podle Lukáče (1968).