2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-98. Ditrigonální dipyramida pozitivní {hk-il} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Ditrigonální dipyramida pozitivní {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny šestičetná inverzní osa symetrie ve směru vertikální osy c (může být nahrazena trojčetnou osou kolmou na pasnou rovinu symetrie). V trojčetné ose se protínají tři meziosní roviny symetrie a průsečíky meziosních rovin s pasnou rovinou symetrie dávají vzniknout třem polárním dvojčetným rotačním osám symetrie.

Schematický stereogram ditrigonální dipyramidy pozitivní {hk-il}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.