2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-11. Dauphinéský srůst křemene je příkladem mimetezie. Plochy trapezoedru jsou značeny x. Podle Ježka (1932).

dauphinéský srůst křemene