2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-14. Manebašský zákon (penetrační srůst) ortoklasu. Krystalové tvary: P = {001}, M = {010}, n = {0-21}, T = {1-10}, y = {-201}. Podle Ježka (1932).

manebašský srůst živce