2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-15. Bavenský srůstový zákon ortoklasu. Krystalové tvary: P = {001}, M = {010}, o = {-1-10}, y = {-201}, x = {-101}. Podle Ježka (1932).

bavenský srůst ortoklasu