2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-16. Srůst sádrovce podle (010) - tzv. vlaštovčí srůst. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, n = {-111}, l = {111}. Podle Ježka (1932).

vlaštovčí srůst sádrovce