2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-17. Dvojče amfibolu podle (100). Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, r = {-1-11}, i = {-131}. Podle Ježka (1932).

dvojče amfibolu