2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-18. Dvojče augitu podle (100). Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, a = {100}, p = {111}. Podle Ježka (1932).

dvojče augitu