2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-19. Dvojče wolframitu podle (001). Krystalové tvary: d = {102}, a = {100}, g = {110}, l = {210}, p = {111}, t = {102}. Podle Ježka (1932).

dvojče wolframitu