2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-2. Různé typy paraleního srůstu kalcitu. Podle Ježka (1932).

paralelní srůsty kalcitu