2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-20. Dvojče malachitu podle (100). Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, c = {101}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

dvojče malachitu podle (100)