2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-21. Dvojče a trojče aragonitu podle (110). Krystalové tvary: b = {010}, k = {011}, m = {110}. Podle Ježka (1932)

dvojče a trojče aragonitu