2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-23. Penetrační dvojče a trojče cerusitu. Krystalové tvary: p = {111}, b = {010}, s = {012}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

penetrační dvojča a trojče cerusitu