2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-24. Penetrační dvojče arzenopyritu podle (110). Krystalové tvary: u = {012}, q = {011}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

dvojče arzenopyritu (110)