2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-25. Dvojčatné prorostlice staurolitu podle (032) a (232). Krystalové tvary: m = {110}, r = {101}, c = {001}. Podle Ježka (1932).

dvojčata staurolitu