2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-26. Trojčatný srůst tridymitu. Podle Ježka (1932).

trojče tridymitu