2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-27. Dvojče a cyklické trojče chryzoberylu. Krystalové tvary: a = {100}, o = {111}, n = {121}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

dvojče a trojče chryzoberylu