2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-3. Paralelní srůst křemene - tzv. žezlovitý křemen. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).