2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-30. Dvojčatění křemene podle brazilského zákona. Podle Ježka (1932).

brazilský zákon křemene