2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-31. Dvojče křemene podle japonského zákona. Podle Ježka (1932).

japonský srůst křemene