2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-32. Dvojčatění kalcitu podle záporného klence. Podle Ježka (1932).

dvojče kalcitu