2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-34. Dvojčatění kalcitu podle pozitivního klence. Krystalové tvary: c = {0001}, m = {10-10}. Podle Ježka (1932).

dvojče kalcitu