2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-35. Dvojčatění spinelu podle spinelového zákona (111), o = plocha oktaedru. Podle Ježka (1932).

dvojče spinelu (111)