2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-36. Prorostlice galenitu podle (111). Podle Ježka (1932).

dvojče galenitu (111)