2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-37. Prorostlice fluoritu podle (111). Podle Ježka (1932).

dvojče fluoritu (111)