2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-38. Dvojčatění sfaleritu podle (111). Krystalové tvary: o = {111}, d = {110}. Podle Ježka (1932).

dvojče sfaleritu podle (111)