2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-39. Prorostlice pyritu "železný kříž". Podle Lukáče (1968).

pyrit - železný kříž