2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-4. Paralelní srůst kalcitu - tzv. cvočkovitý srůst klenců kalcitu. Podle Lukáče (1968).

paralelní srůst kalcitu