2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-40. Dvojče diamantu podle (100). Podle Ježka (1932).

dvojče diamantu (100)