2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-41. Epitaktický srůst staurolitu (červený) a kyanitu (modrý) podle (100). Podle Ježka (1932).

epitaxe staurolit - kyanit