2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-42. Epitaktický srůst zirkonu (zelený) a xenotimu (purpurová) podle [100]. Krystalové tvary: a = {100}, p = {111}, z = {321}. Podle Ježka (1932).

epitaxie zirkon - xenotim