2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-6. Penetrační dvojče (prorostlice) krystalů fluoritu. Podle Ježka (1932).

penetrační dvojče fluoritu