2.5. Krystalové srůsty a pseudomorfózy

Obrázek 25-7. Polysyntetické dvojčatění plagioklasu podle albitového zákona, M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, y = {-201}. Podle Ježka (1932).

polysyntetické dvojčatění plagioklasu