3.1. Základní stavební částice hmoty

Baryony

Baryon je částice složená ze tří kvarků, antibaryon je složen ze tří antikvarků. Mezi nejznámější baryony patří proton s hmotností 1,007 mu a kvarkovým složením uud a neutron s hmotností 1,008 mu a kvarkovým složením udd.

Doba životnosti většiny baryonů je velmi krátká a závisí především na kvarkovém složení a způsobu přeměny kvarků.

V tabulce je pro příklad uvedeno několik baryonů, Z je elementární náboj, S a C jsou vlastnosti kvarků.