3.1. Základní stavební částice hmoty

Mezony

Mezon je složen z jednoho kvarku a jednoho antikvarku. Podobně jako u baryonů se jedná o částice s velmi krátkou dobou života a zúčastňují se rozpadu baryonů jako meziprodukty. Jejich náboj může být pozitivní, negativní nebo mohou být bez náboje.

V tabulce jsou uvedeny některé mezony, Z je elementární náboj, S a C jsou vlastnosti kvarků.

základní vlastnosti mezonů