3.1. Základní stavební částice hmoty

Obrázek 31-1. Přehled leptonů a jejich základních vlastností. Z je elementární náboj, u je atomová hmotnostní konstanta.

 základní vlastnosti leptonů