3.2. Atom a jeho stavba

Avogadrova konstanta
Její hodnota odpovídá jednomu molu, tj. tolika atomům, kolik jich obsahuje nuklid uhlíku 126C o hmotnosti 0,012 kg. Spálením stejného množství uhlíku na CO2 za normálního tlaku a teploty dostaneme plyn o objemu 22,4 l. Ze známých relativních atomových (molekulových) hmotností lze spočítat hmotnost atomu (molekuly) násobením atomovou hmotnostní konstantou.

 

Avogadrovu konstantu lze použít i k výpočtu náboje iontu nebo energie chemické vazby. Gigantický rozměr Avogadrovy konstanty lze ukázat na několika příkladech. Budeme-li kapku vody o objemu 1 mm3 odpařovat rychlostí milion molekul za sekundu, vydrží nám tato činnost asi milion let. Nalijeme-li do světového oceánu jeden litr označených molekul vody, nalezneme po důkladném promíchání v každém litru (objem oceánů je asi 1015 l) 30 miliard našich molekul.